Saltear al contenido principal
conselleria

A Consellería de Economía, Emprego e Industria notificou ás Entidades NEXO 8 GRUPO EMPRESARIAL, S.L. e NEXO INFINITY, S.L. a Resolución correspondente ás Axudas para implantar a RSE, Igualdade Laboral e Conciliación Laboral e Persoal mediante a cal se concede ás Entidades unha subvención dentro da liña I, para a implantación da certificación ISO 14001.
Esta Axuda, está subvencionada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria para cumprir co recollido na Axenda 20 para o Emprego da Xunta de Galicia, que ten entre os seus retos acadar un emprego de calidade.
Consideramos que esta medida suporá unha mellora na empresa e así aumentar a satisfacción do cliente, grazas aos procesos de mellora continua. Desta forma podemos garantir que a capacidade dos servizos que ofrecemos se axustarán ás exixencias dos nosos clientes.

Volver arriba